Het doel van de Safety Culture Ladder is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Het stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Ook wij zijn in het bezit van dit certificaat. En daar zijn wij best heel trots op.