Heeft u een uitdagend project voor ons?

Vraag een offerte

Kwaliteit, veiligheid en certificering
Wij vinden kwaliteit en veiligheid belangrijk! Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door de behaalde certificering bij kwaliteitsorganisaties. Wij beschikken over het Veiligheid Certificaat Aannemers en zijn lid van Gebouwschil Nederland. Ook zijn wij al meer dan 30 jaar een erkend leerbedrijf.

Veiligheid
Bij Metselbedrijf Zwaan is veiligheid belangrijk. Het is onze dagelijkse manier van werken. Alleen de benodigde certificering en het voldoen aan de Arbo wetgeving is voor ons niet genoeg. Regelmatig organiseren wij voor ons team informatieavonden waarin wij aandacht besteden aan veiligheid op en rond de bouwplaats. Op de bouwplaats helpen wij elkaar veilig te werken. Niemand wil tenslotte ongelukken!

Wij werken op elke bouwplaats volgens de LMRA checklist, voor een veilige werkomgeving. Om iedereen extra bewust te maken van veiligheid op het werk delen wij de kaartjes met de LMRA checklist op elke bouwplaats uit aan onze vaklieden. Werken aan de hand van deze Laatste Minuut Risico Analyse-Checklist maakt de vakman bewust van de risico’s op het werk en helpt ongelukken voorkomen.

Erkend Metselbedrijf
De kwaliteit van dienstverlening en werkzaamheden van Metselbedrijf Zwaan voldoen aan de hoge eisen van de Kwaliteitsregeling Bouw & Infra. Deze kwaliteitseisen betreffen niet alleen de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de werkzaamheden, maar ook de bedrijfsvoering, zoals het nakomen van allerlei wettelijke verplichtingen en de zorg voor de veiligheid en de opleiding van het personeel.

Cetradex Certificatie
Bureau Cetradex Certificatie BV verzorgt voor Metselbedrijf Zwaan de certificatie volgens VCA en de Safety Culture Ladder (SCL). De SCL was voorheen de bekende Veiligheidsladder. Met behulp van de expertise van Cetradex Certificatie BV kunnen de verschillende audits voor veiligheid en kwaliteit gecombineerd worden. Daarnaast ondersteunt deze organisatie ons bij het verder ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn op het werk. Een belangrijk item binnen onze organisatie.

Gebouwschil Nederland
Metselbedrijf Zwaan is lid van Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL). Deze organisatie is een fusie van Het Hellende Dak (HHD) en de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM). Het is de branchevereniging voor alle ondernemers in de (hellende) dak- en gevelbranche.

Erkend Leerbedrijf
Bouwradius heeft Metselbedrijf Zwaan B.V. gekwalificeerd als Erkend Leerbedrijf. Dit is hét opleidingsinstituut voor bouwend Nederland.

Fundeon

VCA*
Metselbedrijf Zwaan B.V. beschikt over het certificaat VCA. Dit staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om iedereen veiliger te laten werken en op die manier het aantal ongevallen te verminderen.

Financieel Gezond! Graydon
Graydon heeft aan Metselbedrijf Zwaan-Noordervliet een award overhandigd. Dit wil zeggen dat het Metselbedrijf Zwaan-Noordervliet een financieel gezond bedrijf is, waar relaties verantwoord zaken mee kunnen doen.

Safety Culture Ladder
Ook wij vinden veiligheid op de bouwplaats belangrijk en zijn actief aan de slag gegaan met de Safety Culture Ladder. Deze methode stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen op het werk. Het doel van de Safety Culture Ladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Arpa Learn Instituut / Lean bouwen
Arpa traint en adviseert organisaties bij het implementeren en toepassen van Lean in hun bedrijfsvoering.